לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג שאלונים בפסיכולוגיה
 

חיפוש בסיסי

גירסה מעודכנת של קטלוג השאלונים ניתן למצוא כאן (קובץ אקסל)

דוגמאות וטיפים לכותר המתחיל ב...
 • בעברית חפש ללא ה' הידיעה בתחילת הכותר
 • בלועזית חפש ללא : "the", "a", "les", "des" וכו'
 • ירחון הסטטיסטי לישראל (ולא: הירחון הסטטיסטי)
 • מזרח החדש (ולא: המזרח החדש) (ללא ה' הידיעה במילה הראשונה)
 • סדר המילים חשוב; הכנס את תחילת הכותר.
דוגמאות למחבר המתחיל ב...
 • שם משפחה תחילה
 • ויצמן חיים (שם משפחה תחילה)
 • shakespeare william
 • ברק אהרון
 • אוניברסיטה הפתוחה (ולא: האוניברסיטה הפתוחה)
 • american accounting association
Examples: Subject starting with...
 • bioethics
 • rabin yitzhak
 • industrial policy - united states
Examples & Tips: Words Anywhere
 • Enter unique words from the title, subject or certain notes fields, such as Table of Contents or Publisher.
 • Truncation (* or ?) can be used to complete terms.
  e.g. ethic* finds: ethics, ethica, ethical
 • When in doubt, truncate.
Examples: Words in Title
Examples: Words in Author
Examples: Words in Subject
Examples: New Items (yyyymm)
Examples: Topics
Examples: Classification Number
Examples: ISBN Number
Examples: ISSN Number
Examples: System Number
Examples: Barcode