לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

מיקום ועותקים

מידע ביבליוגרפי

002456899 Smyth, Neil, author.:

Android studio 3.0 development essentials : Android 8 Edition / Neil Smyth..

   Wroclav [eBookFrenzy] [2017].

  xix, 701 pages :  illustrations ;  24 cm..

מיקום ועותקים
‫ מיקום: ‬   ‫ מדעי המידע ; 005.276 SMY a ‬  

הצג לפי:

No Previous Page No Next Page

פעולה אוסף מיקום ספריה לרשימת הספריות תקופת השאלה תאריך החזרה תיאור הערה
הזמנה
‫ שמורים ‬ 005.276 SMY a ‫ מדעי המידע ‬ ‫ שבוע ‬ DISPLAY

No Previous Page No Next Page