לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

מיקום ועותקים

מידע ביבליוגרפי

000202474

‫ גולן, יונתן:

‫ עיונים באלגברה מודרנית / יונתן גולן..

‫    (חיפה) : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, (תשנ"ב)..

‫   [4], 7-466 ע' ;  24 ס"מ..

מיקום ועותקים
‫ מיקום: ‬   ‫ הנדסה ; 512 גול.עי תשנ"ב ‬  
‫ מיקום: ‬   ‫ מתימטיקה ומחשב ; 16-01 גול.עי תשנ"ב ‬  

הצג לפי:

No Previous Page No Next Page

פעולה אוסף מיקום ספריה לרשימת הספריות תקופת השאלה תאריך החזרה תיאור הערה
הזמנה

‫ 16-01 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ מתימטיקה ומחשב ‬ ‫ שלושה ימים ‬ 25/08/19

הזמנה

‫ 16-01 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ מתימטיקה ומחשב ‬ ‫ שלושה ימים ‬

הזמנה

‫ 16-01 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ מתימטיקה ומחשב ‬ ‫ שלושה ימים ‬

הזמנה

‫ 16-01 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ מתימטיקה ומחשב ‬ ‫ שלושה ימים ‬

הזמנה

‫ 16-01 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ מתימטיקה ומחשב ‬ ‫ שלושה ימים ‬

הזמנה

‫ 16-01 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ מתימטיקה ומחשב ‬ ‫ שלושה ימים ‬


‫ 16-01 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ מתימטיקה ומחשב ‬ ‫ לא להשאלה ‬

הזמנה

‫ 16-01 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ מתימטיקה ומחשב ‬ ‫ שלושה ימים ‬

הזמנה

‫ 16-01 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ מתימטיקה ומחשב ‬ ‫ שלושה ימים ‬

הזמנה

‫ 16-01 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ מתימטיקה ומחשב ‬ ‫ שלושה ימים ‬

הזמנה

‫ 16-01 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ מתימטיקה ומחשב ‬ ‫ שלושה ימים ‬

הזמנה

‫ 16-01 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ מתימטיקה ומחשב ‬ ‫ שלושה ימים ‬

הזמנה

‫ 16-01 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ מתימטיקה ומחשב ‬ ‫ שלושה ימים ‬

הזמנה

‫ 16-01 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ מתימטיקה ומחשב ‬ ‫ שלושה ימים ‬


‫ 512 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ הנדסה ‬ ‫ לא להשאלה ‬

הזמנה

‫ 512 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ הנדסה ‬ ‫ שלושה ימים ‬ 25/08/19

הזמנה

‫ 512 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ הנדסה ‬ ‫ שלושה ימים ‬

הזמנה

‫ 512 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ הנדסה ‬ ‫ שלושה ימים ‬

הזמנה

‫ 512 גול.עי תשנ"ב ‬ ‫ הנדסה ‬ ‫ שלושה ימים ‬

No Previous Page No Next Page