לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002452037
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ סוג: ‬   THE2
‫ מס. מיון: ‬   ‫ 618.9285882 גוי.מא תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  גויטע, שרי, 1985-, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ מאפייני עושר לקסיקלי-סמנטי, אורך מבע ותקינות השפה בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה וילדים עם התפתחות תקינה באינטראקציה חופשית עם חבר ועם עמית / שרי גויטע. ‬
‫ כותר לועזי ‬   ‫ מאפיני עשר לקסיקלי-סמנטי, ארך מבע ותקינות השפה בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבה וילדים עם התפתחות תקינה באינטראקציה חפשית עם חבר ועם עמית ‬
  Lexical-semantic richness, utterance length, and linguistic abnormalities among children with high-functioning autism and children with typical development during free interaction with a friend versus acquaintance
‫ פורמט נוסף ‬   ‫ העותק האלקטרוני ברשומה 2452138 ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ תשע"ו 2016. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 6 עמודים לא ממוספרים, ד, 45, vi עמודים, 2 עמודים לא ממוספרים :  תרשים ;  30 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף ותקציר באנגלית. ‬
  ‫ על צד אחד של הדף. ‬
‫ דיסרטציה ‬   ‫ תואר שני (M.A.‏).אוניברסיטת בר אילן.תשע"ו 2016. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה: עמודים 35-42. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "מטרת המחקר: בדיקת ההבדלים בין ילדי גן בעלי התפתחות תקינה לילדים עם HFASD " -- מן התקציר ‬
‫ נושא: ‬   ‫  אוניברסיטת בר אילן -- עבודות לתאר שני -- בית הספר לחנוך.
‫ נושא: ‬    Autism in children -- Psychological aspects
   Autistic children -- Language
   Preschool children -- Language
   Psycholinguistics
   Social interaction in children
‫ מחבר נוסף: ‬    Guetta, Saray, 1985-, author
  ‫  באומינגר-אילון, נירית, מנחה תיזה
  ‫  טובול-לביא, גילה, 1960-, מנחה תיזה
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אוניברסיטת בר אילן
‫ מנחה: ‬   ‫ באומינגר, נירית ‬
  ‫ טובול-לביא, גילה ‬
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record