לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   000116184
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ סוג: ‬   SER
  EJOURNAL
‫ מס. כתב עת: ‬   X-576
‫ כותר תקני: ‬   ‫ מגמות (מכון הנריטה סולד) [כתב עת + כתב עת אלקטרוני] ‬
‫ כותר: ‬   ‫ מגמות [כתב עת + כתב עת אלקטרוני] : רבעון לחקר ההתנהגות. ‬
‫ טקסט מלא: ‬  
 
‫ טקסט מלא: ‬  
‫ גישה מרחוק ‬  
‫ קישור ל ULS: ‬   http://libnet.ac.il/~libnet/pqd/opac_uls.pl?0827145
‫ מצאי: ‬   ‫ א, תש"י- ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מכון הנרייטה סאלד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות, תש"י. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בא במקום: למען הילד והנוער. ‬
  ‫ חסרים שונים. ‬
  ‫ יש מפתח לכרכים א-ל, תש"י-תשמ"ח. ‬
  ‫ כרך לג, מס’ 3-4, תמוז תשנ"א, יוני 1991 (תורת השטחות ויישומיה) קוטלג בנפרד (רשומה 174595). ‬
  ‫ כרך מז, מס’ 3-4,סיון תשע"א, יוני 2011 (זהויות במפגש) קוטלג בנפרד (רשומה 1213749). ‬
‫ נושא: ‬   ‫  עבודה סוציאלית, חנוך -- ישראל -- כתבי עת
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  מכון הנריטה סולד
‫ פרטי מו"ל : ‬   ‫ אתר: www.szold.org.il ‬
ISSN:    0025-8679
‫ אנליטי: ‬   זהויות במפגש
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record