לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג הספריה למשפטים
 

חיפוש בסיסי

דוגמאות וטיפים למחבר (שם משפחה תחילה)
 • בעברית חפשו ללא "ה הידיעה" הראשונה ולפי כללי הכתיב החסר
 • גרן, אורי
 • משה בן מימון
 • אוניברסיטה העברית (ולא: האוניברסיטה העברית)
דוגמאות וטיפים לכותר המתחיל ב...
 • בעברית חפשו ללא "ה הידיעה" הראשונה ולפי כללי הכתיב החסר
 • בלועזית חפש ללא : "the", "a", "les", "des" וכו'
 • משפט העברי
 • פרקליט
דוגמאות וטיפים לנושא בעברית
 • חפשו ללא "ה הידיעה" הראשונה ולפי כללי הכתיב החסר
 • אחוד אירופי
 • חוזים
 • חברות
דוגמאות וטיפים לנושא באנגלית
 • Search without initial "a", "the", "les", etc...
 • contracts
 • criminal law
 • maitland, fredric
דוגמאות וטיפים למרצה
 • לאיתור תדפיסים לפי שם המרצה:
 • ויסמן יהושע
דוגמאות וטיפים למלים
 • חפשו ללא "ה הידיעה" הראשונה ולפי כללי הכתיב החסר
 • economic* and law
 • זכויות וגם ילדים
דוגמאות וטיפים למלים מתוך מחבר
 • חפשו ללא "ה הידיעה" הראשונה ולפי כללי הכתיב החסר
 • רש"י (ר' שלמה יצחקי)
 • מוילנא (יאתר למשל את הגאון מוילנא)
 • עפר (יאתר גם עופר)
דוגמאות וטיפים למלים מתוך כותר
 • חפשו ללא "ה הידיעה" הראשונה ולפי כללי הכתיב החסר
 • כוזרי (ולא הכוזרי)
 • מילה וגם מילה
 • משפטי* (יאתר: משפטי-היסטורי, משפטי-כלכלי וכו')
דוגמאות וטיפים למלים מתוך נושא באנגלית
 • Search without initial "a", "the", "les", etc...
 • criminal justice
 • gender or feminism
 • tax and planning
דוגמאות וטיפים למלים מתוך נושא בעברית
 • חפשו ללא "ה הידיעה" הראשונה ולפי כללי הכתיב החסר
 • רשלנות וגם אחריות
דוגמאות וטיפים לסדרה
 • חפשו ללא "ה הידיעה" הראשונה ולפי כללי הכתיב החסר
 • ניר עמדה (המכון הישראלי לדמוקרטיה)
Examples: New Items (yyyymm)
Examples: Topics
Examples: Classification Number
Examples: ISBN Number
Examples: ISSN Number
Examples: Barcode